Chuyên Sửa Chữa Thay Thế Các Loại Boar Mạch:

– Máy lạnh Inverter, mono. DAIKIN, TOSHIBA, PANASONIC, MITSUBISHI, LG, SAMSUNG…

– Máy giặt Inverter , mono. ELECTROLUX, SAMSUNG, TOSHIBA, PANASONIC. LG, AQUA….

– Tủ lạnh Inverter , mono. HITACHI, TOSHIBA, LG, PANASONIC.

– Các loại máy lạnh hệ Biến tần, Trung tâm, VRV…